Wspieranie edukacji dzieci podczas koronaawirusa (COVID-19)

Od początku semestru jesiennego DfE będzie oczekiwał od wszystkich uczniów, we wszystkich grupach rocznych, powrotu do szkoły w pełnym wymiarze godzin. Dostępne są informacje na temat tego, co rodzice i opiekunowie powinni wiedzieć o otwarciu szkół. Powrót do szkoły jest niezwykle ważny dla wszystkich dzieci z uwagi na ich postępy w nauce, ich dobre samopoczucie i szerszy rozwój.

Podczas pobytu w domu z powodu koronaawirusa rodzice i opiekunowie mogą martwić się o rozwój swoich dzieci oraz o skutki zaginięcia szkoły lub przedszkola.

Nikt nie oczekuje od rodziców, że będą pełnić rolę nauczycieli, ani że będą udzielać informacji zwrotnych i działań, które szkoła lub przedszkole mogłoby podjąć. Rodzice i opiekunowie powinni robić wszystko, co w ich mocy, by pomóc dzieciom i wesprzeć ich w nauce, radząc sobie z innymi wymaganiami.

Oprócz wszelkich prac, które dzieci otrzymują w szkole, możesz spróbować skorzystać z internetowych zasobów edukacyjnych obejmujących różne przedmioty i grupy wiekowe.

Programy edukacyjne, które pomagają dzieciom uczyć się w domu, są dostępne w internecie.

Regularnie rozmawiaj o zachowaniu bezpieczeństwa w sieci i powiedz swojemu dziecku, aby z Tobą porozmawiało, jeśli natrafi na coś niepokojącego w sieci.