Od początku semestru jesiennego DfE będzie oczekiwał od wszystkich uczniów, we wszystkich grupach rocznych, powrotu do szkoły w pełnym wymiarze godzin. Dostępne są informacje na temat tego, co rodzice i opiekunowie powinni wiedzieć o otwarciu szkół. Powrót do szkoły jest niezwykle ważny dla wszystkich dzieci z uwagi na ich postępy w nauce, ich dobre samopoczucie […]

Read More