Dobre pisanie jest wynikiem właściwego szkolenia, dużej praktyki i ciężkiej pracy. Poniższe uwagi, choć nie gwarantują najwyższej jakości, powinny pomóc w ustaleniu, gdzie najlepiej kierować swoje wysiłki. Oferuję najpierw kilka ogólnych uwag na temat pisania filozoficznego, a następnie kilka konkretnych „zrobić” i „nie zorbić”. Jedną z pierwszych kwestii, które należy wyjaśnić, jest to, że esej […]

Read More