wrz 05

Praca magisterska z dziennikarstwa

edumarketComment Closed

Dziennikarstwo i media to temat, który zajmuje się badaniem wydarzeń, tworzeniem dokładnych raportów, a następnie rozpowszechnianiem informacji wśród społeczeństwa za pomocą różnych kanałów komunikacji. Dziennikarstwo jest ważne, ponieważ świat potrzebuje ludzi, którzy potrafią obiektywnie spojrzeć na daną sytuację, określić autentyczność każdej historii i odkryć stojącą za nią prawdę. Czy to za pośrednictwem mediów tradycyjnych (gazety, […]

Read More
wrz 01

Pisanie pracy z filozofii

edumarketComment Closed

Dobre pisanie jest wynikiem właściwego szkolenia, dużej praktyki i ciężkiej pracy. Poniższe uwagi, choć nie gwarantują najwyższej jakości, powinny pomóc w ustaleniu, gdzie najlepiej kierować swoje wysiłki. Oferuję najpierw kilka ogólnych uwag na temat pisania filozoficznego, a następnie kilka konkretnych „zrobić” i „nie zorbić”. Jedną z pierwszych kwestii, które należy wyjaśnić, jest to, że esej […]

Read More