wrz 24

Turystyka medyczna – temat pracy magisterskiej

edumarketComment Closed

Turystyka medyczna to nowy obszar studiów w branży turystycznej. Różnica w cenach usług medycznych dostępnych w krajach rozwijających się i rozwiniętych jest znaczna, co zmusza dużą liczbę pacjentów do podróżowania do odległych miejsc w celu skorzystania z ekonomicznych usług medycznych. Chociaż może nie ma wystarczających danych wtórnych do analizy tego podtematu turystycznego, przeprowadzenie badań w […]

Read More
wrz 10

5 wyzwań stojących przed doktorantami

edumarketComment Closed

Podejmując badania doktoranckie, prawdopodobnie napotkasz po drodze wiele przeszkód – więc przygotuj się do życia jako doktorant, odkrywając, jak przezwyciężyć te pięć potencjalnych problemów. Posiadanie własnego czasu Silne zarządzanie czasem jest jedną z najważniejszych części studiów doktoranckich. Należy zatem traktować doktorat jako pracę na pełen etat, jednocześnie doceniając fakt, że całkowity brak czasu wolnego może […]

Read More